BibliotekaCzasopismaWebmail 1 *|Webmail 2 *
 
 
 
 
 

Archiwalna strona WWW
(od dnia 27 marca 2023 r.)

Aktualne informacje znajdują się pod adresem URL:
https://www.ifpan.edu.pl

 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Praktyki studenckie w IF PAN 
   Praktyki przeddoktorskie w IF PAN 
   Projekty doktoranckie 
   Seminaria 
   Konferencje 
   Welcome Centre 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   Projekty MEiN   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF   
   Fundusze strukturalne UE   
   Inkubator Innowacyjności 4.0 
   Projekt "Welcome to Poland" 
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     24.02.2022, Instytut Fizyki PAN

 
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Charge dopants control quantum spin Hall materials
Phys. Rev. Lett. 130, 086202 (2023)
Phys. Rev. B 107, 085421 (2023)

    Unlike in the quantum Hall effect and quantum anomalous Hall effect, the quantization precision in the quantum spin Hall effect depends on unavoidable background impurities and defects. However, doping with magnetic ions restores the quantization accuracy.

więcej →     


Powłoki magnetyczne o unikalnej strukturze na półprzewodnikowych nanodrutach
z InAs i InAs1-xSbx

Nano Lett. 22, 8925 - 8931 (2022)

    Wprowadzanie jonów magnetycznych i możliwości sterowania oddziaływaniami magnetycznymi w niskowymiarowych strukturach półprzewodnikowych jest od dawna celem, który pozwoli uzyskać nowatorskie topologiczne stany elektronowe, charakteryzujące się złamaną symetrią odwrócenia w czasie. Stany takie obserwuje się jako anomalny kwantowy izolator Halla, izolator aksjonowy czy antyferromagnetyczny izolator topologiczny, z których każdy posiada unikalne mody krawędziowe.

więcej →     


Stany ściśnięte spinowo: jedno- i dwuosiowe ściskanie atomów przez sprzężenie laserowe w atomowym modelu Fermi-Hubbard'a
Phys. Rev. Lett. 129, 090403 (2022)

    Wytwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie skorelowanych wielociałowych stanów kwantowych to kluczowe cele przyszłych technologii kwantowych i metrologii. Takie stany mogą być generowane w czasie z początkowych stanów koherentnych przez tzw. dynamiczne protokoły. W naszej pracy rozważamy wytwarzanie silnie skorelowanych stanów w układzie złożonym z ultrazimnych atomów fermionowych umieszczonych w periodycznym potencjale sieci optycznych w fazie Motta.

więcej →     


 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 
Zmarł mgr Badri Taliashvili, pracownik Instytutu Fizyki PAN
   24.03, Instytut Fizyki PAN
 
W dniu 8. marca 2023 r. prof. dr hab. Tomasz Dietl został powołany przez Ministra Edukacji i Nauki na Członka Rady Narodowego Centrum Nauki. Kandydaturę prof. Dietla do Rady NCN zgłosił Instytut Fizyki PAN.
   20.03, Instytut Fizyki PAN
 
Z żalem zawiadamiamy, że 16 marca 2023 zmarł dr hab. Zbigniew Bukowski, pracownik INTiBS PAN we Wrocławiu, wybitny specjalista z zakresu chemii materiałów magnetycznych i nadprzewodzących. Współautor szeregu publikacji wspólnych z pracownikami Instytutu Fizyki PAN.
   20.03, Instytut Fizyki PAN
 
Zmarł dr Adam Sandauer, były pracownik Instytutu Fizyki PAN
   16.03, Instytut Fizyki PAN
 
   08.03, Instytut Fizyki PAN
 
Sesja sprawozdawcza z działalności naukowej Instytutu Fizyki PAN w 2022 roku
   Program sesji   oraz   Plakaty
   09.02, Instytut Fizyki PAN
 
   06.02, Instytut Fizyki PAN
 
   24.01, Instytut Fizyki PAN
 
Spotkanie ekspertów poświęcone zagadnieniom sprzężenia magnetyzmu i nadprzewodnictwa z materią topologiczną
Dyskutowane będą najnowsze osiągnięcia i perspektywy w dziedzinie technologii kwantowych, w badaniach materiałów topologicznych, niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa, topologicznych stanów powierzchniowych oraz wpływ konwencjonalnych rodzajów uporządkowania na te zjawiska.
   17 - 18.01, Instytut Fizyki PAN
 
Rozstrzygnięcie konkursów NCN Opus 23, Polonez BIS 1, Preludium 21 i NAVA
   16.12, Instytut Fizyki PAN
 
 
  
     28.11, Instytut Fizyki PAN

 

Nobel z Fizyki 2022
W tym roku Nagrodę Nobla otrzymali profesorowie Alain Aspect z Francji, John F. Clauser z USA i Anton Zeilinger z Austrii "za eksperymenty ze splątanymi fotonami, ustalenie naruszenia nierówności Bella i pionierską informaykę kwantową". Gratulujemy laureatom! Ta nagroda cieszy nas tym bardziej, że Instytut posiada wspólną publikację [1] z Prof. Aspect w pokrewnej tematyce, a Prof. Zeilinger opublikował kilka prac w tej dziedzinie [2], [3] w naszym czasopiśmie naukowym Acta Physica Polonica A.
   05.10, Instytut Fizyki PAN
 
Zmarła dr inż. Elżbieta Janik, wieloletni pracownik Instytutu Fizyki PAN
Wspomnienie prof. Grzegorza Kaczewskiego, prof. Jacka Kossuta i dr. Tomasza Wojciechowskiego
   04.10, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
 Mgr inż. Wiktoria Zajkowska otrzymała pierwszą nagrodę za najlepszy plakat na konferencji
13th Polish-Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis

29 września 2022
 
 Mgr inż. Anna Kaleta otrzymała pierwszą nagrodę za najlepszą prezentację w sesji młodych naukowców na konferencji 13th Polish-Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis
29 września 2022
 
 Wspomnienie o Panu Lechu Cyrulińskim zmarłym 2 lipca 2021 r.więcej →
22 września 2022
 
 Mgr Barbara Klepka otrzymała nagrodę za najlepszy plakat na międzynarodowej konferencji Methods and Applications in Fluorescence w Gothenburg, Szwecji
22 września 2022
 
 XIV Sympozjum Doktoranckie IF PAN
   Program      Rozkład prezentacji   oraz   Abstrakty
19 - 20 września 2022
 
 
XXVI Festiwal Nauki w Instytucie Fizyki PAN
17 września 2022
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             

 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
 Effects of Charge Dopants in Quantum Spin Hall Materials
Tomasz Dietl
Phys. Rev. Lett. 130, 086202 (2023)
 
 Mechanical forces impair antigen discrimination by reducing differences in T-cell receptor/peptide-MHC off-rates
B. Różycki (co-author)
EMBO Journal, e2500 (2022)
 
 Intrinsic Magnetic (EuIn)As Nanowire Shells with a Unique Crystal Structure
M. A. Załuska-Kotur, R. Buczko, P. Kacman (co-authors)
Nano Lett. (2022)
 
 Leaky Integrate-and-Fire Mechanism in Exciton-Polariton Condensates for Photonic Spiking Neurons
A. Opala, M. Matuszewski (co-authors)
Laser Photonics Rev. 2100660 (2022)
 
 Engineering Interfacial Effects in Electron and Phonon Transport of Sb2Te3/MoS2 Multilayer for Thermoelectric ZT Above 2.0
Mujeeb Ahmad (co-author)
Adv. Funct. Mater. 2206384 (2022)
 
 wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
 A method of obtaining bulk PbTe-CdTe nanocomposite
Michał Szot, Krzysztof Dybko, Tomasz Story, Andrzej Mycielski
Nr patentu EU: EP 4 036 057 B1
 
 Nowe spirocykliczne pochodne ftalidu, sposob ich wytwarzania oraz zastosowanie jako fluorescencyjnych sensorow i sond polarnosci otoczenia
J. Karpiuk, P. Gawryś, E. Karpiuk
Nr patentu: PL237149
 
 Sposób wytwarzania suplementu mikroelementów zawierających cynk oraz suplement wytworzony tym sposobem
J. Kaszewski, M. Godlewski, P. Kiełbik, A. Słońska-Zielonka, M. Godlewski
Nr patentu: PL237209
 
 Sposób wytwarzania nanostruktur kwantowych/heterostruktur oraz trójskładnikowych związków ZnMgO na podłożach zawierających nanostruktury
D. Jarosz, A. Pieniążek, H. Teisseyre, A. Kozanecki, B. Kowalski
Nr patentu: PL237260
 
 Photovoltaic Cell Structure and Method to Produce the Same
S. Gierałtowska, M. Godlewski, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: EP3295490
 
 wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061